Hakkımızda
Ülkemizin son yıllarda artan sosyo-ekonomik gücüne ve refah seviyesine, bölgemizdeki ülkelerin yasadığı çatışma ortamı ve istikrarsızlıkları eklenınce, Türkiye cografi olarak kilit ülke konumuna gelmiştir. Göç hareketlerinden etkilenen ana aktörlerden biri olan ülkemiz, hem insan hakları standartları yüksek Avrupa ülkelerine geçis konumunda geçmiste oldugu gibi önemli bir yer tutarken, hem de yasadığı demokratik dönüşüm ve güçlü ekonomisiyle düzenli ve düzensiz göç hareketleri için direkt olarak bir çekim merkezi haline gelmiştir.


11.04.2013 tarih ve 28615 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüge giren 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, etkin bir iltica ve göç yönetimini sağlam bir yasal zemine oturtarak göçmenlerin ve uluslararası koruma arayanlarin haklarının teminatı için önemli bir adım olmustur.


İl Müdürlüğü, yabancıların Türkiye'ye giriş ve Türkiye'de kalışları, Türkiye'den çıkışları ve sınır dışı edilmeleri, uluslararası koruma, geçici koruma ve insan ticareti mağdurlarının korunmasıyla ilgili iş ve işlemleri Genel Müdürlüğün amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak düzenli, insan odaklı, uyumlu, hızlı, etkili ve verimli bir şekilde yürütmek üzere faaliyetlerini sürdürecektir.

Kayıt: 31.7.2015
Güncelleme:14.11.2017
Paylaş
WS05